Arbetslivsgruppen (ALG)

Arbetslivsgruppen arbetar för att förbättra läkarnas villkor inom hela arbetslivsområdet.

Genom olika aktiviteter stödjer, utvecklar och samordnar ALG det omfattande arbete som bedrivs inom Läkarförbundet med att förbättra läkarnas arbetsmiljö.

ALG har också kontakter utanför förbundet, för att få en positiv utveckling av läkarnas arbetssituation. Det är till exempel kontakter med riksdag och regering, Sveriges Kommuner och Landsting, forskningen inom arbetslivsfrågor, Arbetsmiljöverket och företagshälsovården.

Marina Tuutma, ordförande
Pär Höglund
Alexander Tejera
Anna Rask-Andersen
Anne Liljedahl
Agneta Sikvall
Benny Ståhlberg
Christina A Sjöberg
Bengt von zur Mühlen
Sofia Åström Paulsson

Kansli:
Camilla Morath,
08-790 34 40

Senast uppdaterad 2018-01-15
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12