Arbetslivsgruppen (ALG)

Arbetslivsgruppen arbetar för att förbättra läkarnas villkor inom hela arbetslivsområdet.

Genom olika aktiviteter stödjer, utvecklar och samordnar ALG det omfattande arbete som bedrivs inom Läkarförbundet med att förbättra läkarnas arbetsmiljö.

ALG har också kontakter utanför förbundet, för att få en positiv utveckling av läkarnas arbetssituation. Det är till exempel kontakter med riksdag och regering, Sveriges Kommuner och Landsting, forskningen inom arbetslivsfrågor, Arbetsmiljöverket och företagshälsovården.

Marina Tuutma, ordförande, marina.tuutma@slf.se
Pär Höglund
Alexander Tejera
Anna Rask-Andersen
Agneta Sikvall
Benny Ståhlberg
Christina A Sjöberg
Maja Weinryb
Bengt von zur Mühlen
Sofia Åström Paulsson

Kansli:
Jonas Lidberg,
08-790 33 35
jonas.lidberg@slf.se

Senast uppdaterad 2017-02-28
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12