Sveriges läkarförbund Student

Hemsida >

Sveriges läkarförbund Student, tidigare Medicine Studerandes Förbund (MSF) är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. Vi arbetar med läkarutbildningen som utgångspunkt och din blivande roll som läkare, till skillnad från de medicinska kårerna som består av många vårdutbildningar.

Sveriges läkarförbund Student arbetar för kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. Vi slår vakt om dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och inom forskningen.

Vi samarbetar med andra organisationer för läkarstudenter i Norden och i övriga Europa.

Ordförande

Alexander Tejera
Alexander.tejera@slf.se

070-287 39 43 

Studenthandläggare
Hampus Carlson
Telefon: 08-790 34 24
hampus.carlson@slf.se

Senast uppdaterad 2016-12-12
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12