Upplands allmänna läkarförening

Hemsida >

Torbjörn Karlsson, ordförande
torbjorn.karlsson@akademiska.se
018-611 00 00 vx

Ove Andersson, facklig sekreterare
ove.andersson@lul.se

Kansli:
Linn Bladh, kansliansvarig
linn.bladh@akademiska.se

Akademiska sjukhuset,
Ingång 16,
751 85 Uppsala

Tel 018-611 34 95
Fax 018-55 99 15

Senast uppdaterad 2016-08-25
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12