Östra Skånes läkarförening

Hemsida >

Monica Prieto Arnfelt, ordförande
0411-995260
monica.prieto-arnfelt@skane.se

Erik Mattsson, facklig sekreterare
erik.a.mattsson@skane.se

Kansli:
Gamla Spädbarnshemmet
CSK
291 85 Kristianstad

Margareta Danelius, kanslisekr.
margareta.danelius@skane.se
Tel: 044-309 26 80

Senast uppdaterad 2016-06-07
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12