Östergötlands läkarförening

Hemsida >

Carin Larnert Hansson, ordförande
carin.larnert.hansson@regionostergotland.se
Tel: 010-103 06 79

Torsten Johansson, facklig sekr.
torsten.johansson@regionostergotland.se
Tel: 010-103 42 62

Kansli:
Östergötlands Läkarförening
c/o Region Östergötland
581 91 Linköping
Besöksadress: Storgatan 8
Tel 010-103 00 00
OstergotlandsLakarforening@regionostergotland.se

Margareta Börjesson, kanslichef
Tel  010-103 70 53
Mobil 073-094 89 33
margareta.borjesson@regionostergotland.se

Bessem Akremi
Tel 010-103 09 58
Mobil 072-451 97 51
bassam.akremi@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 2018-01-16
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12