Jönköpings läns läkarförening

Hemsida >

Bengt Hultberg, ordförande
bengt.hultberg@rjl.se
Tel: 036-32 15 77

Bengt Asking, facklig sekreterare
bengt.asking@rjl.se
Tel: 036-32 13 53

Kansli:
Anna Tillberg, kanslisekr.
lakarforeningen@rjl.se
Läkarföreningen
Länssjukhuset Ryhov hus B5
551 85 Jönköping
Tel: 036-32 15 77
Fax: 036-32 15 97

Senast uppdaterad 2017-01-30
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12