Hederspriser - SLF

Hederspriser

Sveriges läkarförbund har inrättat två hederspriser för att uppmärksamma medlemmar som gjort extra insatser för läkarkåren eller förbundet. Vi uppmuntrar positiva händelser och förebilder.

Hederspriserna kommer att delas ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2017 och annonseras därefter på lakarforbundet.se.


Läkare som leder

tilldelas en medlem som:

• Uppnått framgång i att leda en verksamhet som bidrar till god vård
• Har visat kreativitet, initiativ och hängivenhet i strävan att förbättra arbetsmiljö och förutsättningar för läkare i arbete
• Är en positiv förebild för kollegor
Pris: 25 000 kronor


Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande

tilldelas medlem som erkännande för:

• Förtjänstfull insats för Sveriges läkarförbund

Som insats räknas rekryteringsinsats eller annan insats som lett till påtaglig fördel för förbundet och dess tillväxt.
Pris: 25 000 kronor


Både individuella medlemmar och Läkarförbundets delföreningar kan få Läkarförbundets hedersomnämnande.

Så här nominerar du

Nomineringen är nu stängd.

1) Ange vilket pris du nominerar till
2) Fyll i vem eller vilken förening du vill nominera, fullständigt namn och kontaktuppgifter
3) Skriv en motivering, max 1000 tecken
4) Fyll i dina kontaktuppgifter

Senast uppdaterad 2017-02-21
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån - fre 9-12