Bli medlem - SLF

Bli medlem - ett klokt val

Ansök om medlemskap idag!

Läkare>

Student>

Bli medlem idag!

Vad får du som medlem?

Som medlem i Läkarförbundet kan du få bättre villkor och förutsättningar genom hela ditt yrkesliv. Och trygghet om du skulle hamna utanför eller bli anmäld. Du får personlig rådgivning i frågor som exempelvis löne- och anställningsvillkor, anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik.

Läs mer

Senast uppdaterad 2016-07-06
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån - fre 9-12