Chef och kliniskt arbete

De allra flesta läkare som är verksamhetschefer arbetar kliniskt, i relativt stor utsträckning. För en stor del är det svårt att minska det kliniska arbetet. Det visar Läkarförbundets kartläggning. Det finns dock både för- och nackdelar med att kombinera chefsskapet med kliniskt arbete.

Både för- och nackdelar

Kliniskt arbete ger chefen bra inblick i verksamheten och möjliggör naturlig kontakt med medarbetarna. Men kliniskt arbete kan självklart också ses som en nackdel om det går ut över uppdraget som chef. Avvägningen mellan chefskapet och den kliniska tjänstgöringen kan inte detaljstyras uppifrån. Hur chefen använder sin tid måste vara upp till den enskilde att avgöra i dialog med arbetsgivaren, med tanke på uppdragets omfattning, verksamhetens storlek och den personliga erfarenheten av chefskap.

Planera din framtid

För dig som chef kan det kliniska arbetet också vara ett sätt att värna den egna kompetensen, vilket kan upplevas som viktigt inom de områden där fortsatta chefskarriärvägar saknas och man förväntas återgå i kliniskt tjänst efter avslutat förordnande.

Läkarförbundet rekommenderar medlemmar att redan vid anställningstillfället tänka på vad som händer den dag chefstjänstgöringen upphör och att avtala om ett reaktiveringsprogram. Chefsavtal kan se väldigt olika ut och det finns många frågor som är viktiga att diskutera. Ta därför gärna kontakt med Läkarförbundets medlemsrådgivning inför en anställning som chef.

Senast uppdaterad 2013-04-11
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15


Chefsnyheterna