Föredrag på nätet

Fem forskares föredrag om bland annat chefer och arbetsmiljö, stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kompetensutveckling och samverkan.

21 mars 2016

Alla intresserade kan via nätet se fem forskares föredrag om bland annat chefer och arbetsmiljö. Det är Stressforskningsinstitutet, SKL, Pacta och Saco som bjuder på detta. Ned Carter, SKL, menar att det här är ett nytt och bra sätt att förse chefer och skyddsombud med forskningsfrukter.

Till Suntarbetsliv.se och föredragen

Senast uppdaterad 2016-03-29
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13