Läkare behövs som chefer

Läkarförbundet arbetar för att motivera, inspirera och uppmuntra läkare till chefskap i sjukvården.

Chefskap ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare. Alla som är anställda kan behöva någon som företräder dem i olika frågor.

Det kan vara en trygghet att det finns stöd om frågor uppkommer om din roll som chef och som arbetstagare i ditt förhållande till din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du fortsätter vara medlem i ett fackförbund den dag du blir chef. Föreningsfriheten gäller samtliga anställda och behovet av stöd kan vara mycket stort i en utsatt chefsposition.

Chefsföreningen

Inom Läkarförbundet finns Chefsföreningen, en yrkesförening som tillvaratar chefernas intressen. Här kan du som chef knyta nätverk och få stöd i din roll. Till Chefsföreningens hemsida

Saco och chefer

Läkarförbundet är ett Sacoförbund, och våra medlemmar kan därför även ta del av Sacos verksamhet för chefer. Bland annat anordnar de föreläsningar, publicerar forskningsrapporter och nyhetsbrev riktade till chefer. Läs mer på Sacos hemsida.

Ledarskapskurser

Sök i Lipus utbildningskatalog efter kurser i ledarskap.

Aktuellt
 • Mentorprogram för chefer

  Är du chef och medlem i Läkarförbundet? Då kan du söka till Läkarförbundets mentorprogram för chefer – en ny unik medlemsförmån för dig som är chef.

  Läs mer

 • Bli Sveriges bästa chef!

  Trött på floskler om hur du blir en bra chef? I Sacos nyhetsbrev "Chefsnyheterna" fokuserar vi på riktig forskning om chefer och ledarskap.
  Gör som 6000 andra chefer & starta en prenumeration idag.

 • Seminarium på SKL

  Hur skapar organisationer och chefer en arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv?

  webbsändning av seminariet den 14 mars 2016.

 • Föredrag på nätet

  Fem forskares föredrag om bland annat chefer och arbetsmiljö, stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kompetensutveckling och samverkan.

 • Ny som chef - inspirationsmöten

  Välkommen till ett inspirerande och matnyttigt seminarium för dig som är ny i chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef.

 • Läkare och chef - en handbok

  Läkarförbundet och Chefsföreningen har tagit fram en handbok för dig som är eller ska bli chef. I den har vi samlat information både om hur vi kan stötta dig i din roll som chef och om olika chefsbefattningar, avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor.
  Läs handboken>
  Beställ handboken>

 • Sammanställning enkät om chefer och lönebildning

  Som en del i det partsgemensamma arbetet om lönebildning, vilket var ett resultat från avtalsrörelsen 2013, skickade Läkarförbundet ut en enkät som du besvarade under senhösten 2014. Resultatet av enkäten har presenterats för SKL som mottagit det med intresse.

 • 8 råd till dig som chef i det gränslösa arbetslivet

  Det nya gränslösa arbetslivet ger möjlighet till flexibilitet men ställer också nya krav på dig som chef och ledare. Saco chefsråd har formulerat råd om hur du som chef kan hantera gränslöshet och stress i din arbetsmiljö. Läs mer

Senast uppdaterad 2016-11-08
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13