Ny blankett för sjukskrivning

Den 1 mars får läkarna en ny blankett för sina intyg till Försäkringskassan vad gäller sjukskrivning.

Läkarintyget är anpassat till det nya försäkringsmedicinska beslutsstödet, som finns för de vanligaste diagnoserna sedan 1 oktober 2007.

– Det är bra att intyget anpassats till beslutsstödet och att de sex kryssrutorna försvinner, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i en kommentar. Men det finns nog en viss trötthet bland läkarna när ännu ett nytt läkarintyg lanseras. Intygen har ju redan förändrats flera gånger de senaste åren.

Läkarförbundet har under arbetets gång protesterat mot att förskrivarkoden skulle införas som obligatorium.

–Vi är glada att vi fått gehör för våra synpunkter. Det är bra att det blev tydligt att man kan använda förskrivarkoden frivilligt, som ett led i kvalitetsarbetet och i fortbildningen, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Läs mer i Läkartidningen

Försäkringskassans pressrelease

Blankett

Senast uppdaterad 2008-02-15