”Ännu ett dråpslag för medicinsk forskning”

– Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ännu ett dråpslag för svensk medicinsk forskning. Den svenska läkemedelsindustrin har stadigt dränerats på personal under de senaste åren. Vi kommer nu att lägga stor kraft på att hjälpa de medlemmar som berörs, säger Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande.

Den 2 februari kom AstraZeneca med beskedet som först och främst chockade de anställda i Södertälje, då det meddelades att den neurologiska forskningen avvecklas i Södertälje. Det innebär att omkring 1100-1200 tjänster inom AstraZenecas svenska forskningsorganisation berörs.

 – Läkemedelsforskningen och den patientnära kliniska forskningen har stadigt nedmonterats. På sikt handlar det om hur vi som forskningsnation ska ta oss vidare om forskningen flyr landet. Därför måste en forskningspolitik värt namnet koncentrera och förstärka forskningens resurser. Läkarförbundet har under flera år påtalat stora brister i forskningspolitiken, säger Marie Wedin.

 I dag, den 6 februari, arrangerar Läkarförbundet - tillsammans med Lif och Forska!Sverige - ett seminarium om forskningens plats i den svenska sjukvården. Fokus är satt på problemlösning och möjliga åtgärder mellan berörda parter i politiken, sjukvården, industrin och akademin.

 Läs om seminariet>

Senast uppdaterad 2012-02-06