Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2015-10-27

Bristen på läkare i primärvården förvärras ytterligare

Vårdcentralernas tillgång till specialistläkare i allmänmedicin minskar i Sverige under de närmaste åren. Stockholms landsting tillhör dem som klarar sin läkarbemanning relativt bra. I Norrland, som redan har en mycket ansträngd situation, förvärras läget ytterligare. Det visar Läkarförbundets enkät till samtliga läkare inom primärvården. Resultatet visar stora skillnader i bemanning mellan landstingen.

Läs mer
2015-10-23

"Många som kommer till Sverige har en unik kompetens som behöver tas tillvara"

Debattartikel i Sydsvenskan.
Samtidigt som ett stort antal flyktingar kommer till Sverige behöver svensk sjukvård fler läkare.
Vi har en fempunktsplan för hur läkare från andra länder snabbare ska kunna arbeta i svensk sjukvård, skriver Heidi Stensmyren och Jonas Ludvigsson, ordförande för Sveriges läkarförbund respektive Svenska barnläkarföreningen.

Läs mer
2015-10-19

På WMAs agenda: flyktingkrisen och den internationella läkareden

World Medical Association, WMA, antog vid sitt general assembly-möte i mitten av oktober en resolution med anledning av den pågående flyktingkrisen, WMA Resolution on global refugee crisis.

Läs mer
2015-10-14

”Finansiering av välfärden står inför en kris”

Debattartikel
Vi som representerar professionerna inom hälso- och sjukvård och omsorg kräver att regeringen tillsätter en bred parlamentarisk kommitté med uppdrag att lösa den hotande finansieringskrisen i den svenska välfärden. Vi är också beredda att bidra konstruktivt i ett sådant arbete, skriver representanter för professionerna inom vården, bland andra Läkarförbundet och Vårdförbundet.

Läs debattartikeln i SvD>

Läs mer
2015-10-07

Rättelse med anledning av studie från Luleå tekniska universitet

De senaste dagarna har det rapporterats i media om en studie i syfte att göra apoteken till sjukvårdsmottagningar och att personer med lindrig sjukdom ska hänvisas till vård på apoteksnivå. Här har det rapporterats att Sveriges läkarförbund skulle ha redovisat bedömningar av vilka ekonomiska effekter som ett projekt  skulle kunna uppnå.  Detta stämmer inte och några sådana bedömningar har Läkarförbundet inte gjort. Läkarförbundet har varit i kontakt med de berörda och rättelse har gjorts.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25