Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2014-10-30

"Det obligatoriska vårdvalet ger patienten en större valfrihet i vården"

SVT Rapport. Heidi Stensmyren värnar patienters rätt att välja vårdgivare, 141030.
Se inslaget>

Läs mer
2014-10-29

”Skilj noga på personliga åsikter och yrkesetik”

DN Debatt. Slutreplik om att införa samvetsklausul i vården av Läkarförbundet, Vårdförbundet och RFSU.

Läs mer
2014-10-28

Till alla medlemmar inom specialiteterna

Anestesi- och Intensivvård
Barn- och Ungdomsmedicin
Bild- och Funktionsmedicin
Internmedicin
Kirurgi
Psykiatri

Läs mer
2014-10-27

Arbetstider anpassas efter vårdens behov

Replik på ledare i DN. Gårdagens ledare i DN med rubriken schemalägg doktorerna ger en summarisk och direkt missvisande bild av läkarnas arbetstider. Låt oss genast slå fast: läkarna är redan i dag schemalagda. Läkare arbetar 40 timmar på dagtid vardagar och tjänstgör på kvällar, nätter och helger.

Läs mer
2014-10-22

”Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten”

DN. Debattartikel av Heidi Stensmyren, RFSU och Vårdförbundet.

Läs mer
2014-10-20

Dokument om estetiska behandlingar antaget av WMA

World Medical Association (WMA) höll i början av oktober sitt årliga general assembly-möte. Svensk delegat vid mötet var förbundsordföranden Heidi Stensmyren.

Läs mer
2014-10-16

Rökfritt

Läkarförbundet välkomnar Folkhälsomyndighetens förslag om fler rökfria platser utomhus.

Läs mer
2014-10-13

Ebolautbrott i Västafrika

Information om villkor för svensk hälso- och sjukvårdspersonal vid utlandsarbete med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika.

Läs mer
2014-10-03

Ny regering

Heidi Stensmyren kommenterar de nya ministerposterna och förslagen i regeringsförklaringen.

Läs mer
2014-10-03

Remiss om ST

Läkarförbundet har gett synpunkter på Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt målbeskrivningar.

Läs mer
2014-10-02

Etikdag 2014

Läkarförbundets och Läkarsällskapets gemensamma etikdag 11 november
Delaktighet – för vem och till vilket pris?

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25