Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2017-05-28

Tydligt samband mellan läkares ledarskap, högre patientsäkerhet och nöjdare personal

En ny, unik forskningsöversikt av Medical Management Centre på Karolinska Institutet, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet och bättre hälsoutfall.

Läs mer
2017-05-15

Digitala medlemskort för studentmedlemmar

Idag den 15 maj har digitala medlemskort för Läkarförbundets studentmedlemmar skickats ut. 

Läs mer
2017-05-02

Nytt centralt avtal mellan Läkarförbundet och SKL

Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting har i dag enats om ett nytt kollektivavtal för perioden 2017-04-01 till 2020-03-31. Det nya avtalet utgår från industriavtalets normerande märke med ett löneutrymme på 6,5 procent under tre år.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25