Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2017-10-31

”Fast läkarkontakt krävs för att undvika tragedier”

Om vi ska få en god, nära, säker och trygg vård måste det vara tydligt vem som är den medicinskt ansvariga läkaren. Vi behöver en patientansvarig läkare, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

Läs mer
2017-10-30

Se TV-inslaget: I väntan på AT-tjänstgöring

Väntetiderna för läkarnas allmäntjänstgöring, AT, har ökat med 50 procent - se rapporten landsting för landsting.

Detta är varken bra för underläkarna, patientsäkerheten eller samhället, säger Jonas Ålebring, ordförande SYLF till SVT Rapport. Agneta Jöhnk  och SKL kräver nu lagändring -något Läkarförbundet kämpat för länge. 

 

Läs mer
2017-10-30

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Sveriges läkarförbund, SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Läs mer
2017-10-26

Kontakter viktigare än kompetens

Otydlig rekrytering av underläkare skapar frustration. Rekrytering till underläkarvikariat behöver bli tydlig och transparent, skriver Alexander Tejera ordförande och nio andra studentrepresentanter i Sveriges läkarförbund student i en debattartikel..

Läs mer
2017-10-26

Åtgärder för en bättre fortbildning – ny policy från Sveriges läkarförbund

Läkarnas kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet och säkerhet, fortbildningen är därför en viktig del av utvecklingsarbetet inom vården. Läkares utbildning bör därför ses som en kontinuerlig länk; från grundutbildning över vidareutbildningen (AT och ST) till den regelbundna fortbildningen som pågår ända fram till den sista yrkesverksamma dagen. Uppdatering och fördjupning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt måste ske fortlöpande under hela yrkeslivet, baserat på verksamhetens, professionens, läkarens, patienternas och samhällets behov. Det finns vetenskapligt stöd för att resultaten i vården försämras om fortbildningen eftersätts, även beträffande läkare med lång erfarenhet. Detta gäller hela bredden av professionell förmåga, inte bara kunskap inom det egna expertområdet.

Läs mer
2017-10-25

​Väntetiderna för läkarnas allmäntjänstgöring, AT, har ökat med 50 procent

I väntan på AT

Foto: Tobias Wahlqvist

Patientsäkerheten äventyras när väntetiderna för AT ökar. SYLF:s rapport visar att läkare får vänta allt längre för att påbörja AT, trots att landsting och regioner enligt hälso-och sjukvårdslagen är förpliktigade att erbjuda AT efter behov. I dagsläget tar det i snitt 10,3 månader vilket är en ökning med 50 procent jämfört med år 2008 då SYLF för första gången började mäta väntetiden.

Läs mer
2017-10-16

World Medical Association antog ny internationell läkared

World Medical Association (WMA) avslutade i lördags sitt årliga General assembly-möte. WMA, som består av läkarorganisationer från över 110 länder, har medicinsk etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter som huvudfokus. Heidi Stensmyren sitter i WMAs Council (styrelse) och är ordförande i den viktiga etikkommittén, Medical Ethics Committee. Vid General assembly, som denna gång hölls i Chicago, representerades Läkarförbundet även av förbundsstyrelseledamoten Elin Karlsson.

Läs mer
2017-10-16

52 läkarstudenter får ekonomiskt stöd av Läkarförbundet höstterminen 2017

Läkarstudenter i nöd eller om de bara har tio veckor kvar på sin utbildning kan få ekonomiskt stöd av Läkarförbundet när de inte får studiemedel från CSN.Sara Klingwall Widfors

Läs mer
2017-10-06

Granskning: Läkare jobbade 938 timmars övertid – på ett år

Det motsvarar 23 normala arbetsveckor. 1 000 läkare runt om i landet jobbade mer än vad arbetstidslagen tillåter.

Läs mer
2017-10-06

Skönmåla inte läget i vården SKL

Läkarförbundet efterlyser en vårdplatsdimensionering som utgår från befolkningens faktiska behov, i stället för kortsiktiga budgetramar. 

Läs mer
2017-10-02

C, L och KD i linje med Läkarförbundets politik

Centerpartiet röstade häromdagen för en reform av primärvården med fast läkarkontakt och möjlighet att lista sig på läkare. Även Liberalerna kommer med en storsatsning på primärvården. Totalt satsar de drygt 12 miljarder kronor på hälso- och sjukvården, merparten går till primärvården. De vill se fler allmänläkare och fast läkare för patienter.

Läs mer
2017-10-02

Läkare ställer både diagnos och ser hela människan

Vi behöver en reform med fast läkarkontakt och listning på läkare, skriver Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund, i en debattartikel. 

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25