Tänk på det här


AT är en utbildningstjänst, som du som pluggat i Sverige behöver göra för att få läkarlegitimation. Även studenter som läser medicin i vissa andra EU-länder behöver göra en praktisk tjänstgöring för att bli legitimerade, och kan i vissa fall göra den i Sverige.

Trots ett gemensamt regelverk skiljer sig AT-blocken åt mellan olika sjukhus och landsting. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan vara av vikt vid valet av tjänst – vad är viktigt för dig?

En bra början är att besöka AT-mässan som anordnas av MSF på din utbildningsort. Först håller Läkarförbundet en informationsföreläsning om AT, och sen kan du mingla med landstingen, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter.

Några tips inför din ansökan:

  • Kontakta gärna personalsekreterare eller studierektor innan du skickar in ansökan - att visa intresse är aldrig fel.
  • Gör dig känd på sjukhuset redan före din ansökan t ex genom sommarvikariat eller externplaceringar under grundutbildningen.
  • Om du är angelägen om att få en AT-tjänst på ett sjukhus där det är svårt att få AT, var tillgänglig innan AT ska tillsättas/tillträdas. Sena återbud förekommer.