AT-mässor landet runt


Här har du en unik chans att hitta din kommande AT-placering.

På plats finns AT-rekryterare och representanter från arbetsgivare runt om i Sverige. Läkarförbundet berättar om AT, om dina villkor ute på arbetsplatsen och om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nybliven läkare.

Umeå 12/9 kl. 17 - Bergasalen på NUS 

Uppsala 13/9 kl. 17 - Blåsenhus, von Kraemers Alle 1A

Stockholm 14/9 kl. 17 - Medicinska föreningens lokaler, Karolinska Institutet

Örebro 18/9 kl. 17 - Campus USÖ

Göteborg 19/9 kl. 18 - Academicum, Medicinaregatan 3

Malmö 20/9 kl. 18 - Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 35

Linköping 21/9 kl. 17 Hus 511, plan 9, Campus US

Här finns åhörarkopior från föreläsningarna.