AT-tjänst på Linköpings universitetssjukhus
AT-ranking:
57
Tjänstgöringsavsnitt:

2 veckors primärvårdsintroduktion i starten därefter kirurgi  och internmedicinsk placering i 16 veckor vardera följt av 13 veckor psykiatri respektive 13 veckor akutmottagning. Avslutningsvis 5,5 månad i primärvården.

Ansökningskrav:

Läkarexamen/godkännande från SoS.

Svenska C

Introduktion:

En vecka i samband med AT-start med fokus på akut omhändertagande, A-HLR och basal kirurgisk teknik och simuleringsövningar. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik tillkommer.

Utbildning:

Löpande utbildningsprogram på onsdageftermiddagar varvat med studietid och tid för förbättringsarbete. Länsövergripande seminariedagar varje termin. Individuell studiepott om 15 000 kr/AT-läkare.

Möjlighet att delta i UGL, ALERT och KBT/samtalsutbildning.

Forskning:

Forskar AT block med möjlighet till förlängning av AT med 3-6 mån avsatt tid för forskning.

Jourer:

Både självständiga jourer med gott bakjoursstöd och jourer med handledning av akutläkare.

Handledare:

Vid varje klinik, huvudhandledare med mentorsfunktion i primärvården

Ledighet inför AT-tenta:
På tentamensdagen
Deltagande i AT-stämma:
Ja ,allt inom ramen för studiepotten.
Studiepott:
15000
Bostad:
Stöd till förmedling
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
I den mån det är möjligt
Barnomsorg:
God
Möjlighet att fortsätta med ST:

God och varierar något beroende på specialitet.

Annan kontaktperson:

AT Chef Lena Holmertz, AT Studierektorer: Elsa Dahlén, Rani Toll, Erik Müssener, Malin Johansson, Samordnare Ellinor Ström. Samtliga nås via 010-1030000 vx eller e-post: fornamn.efternamn@regionostergotland.se

Annat:

Våra block är kombinationsblock med tjänstgöring på både universitetssjukhuset och Lasarettet i Motala som är ett länsdelssjukhus. Man kan söka block med merparten av tjänstgöringen på endera sjukhus men tjänstgöringen på akutmottagning görs på båda sjukhusen och delar av kirurgitjänstgöringen görs alltid i Linköping.

Vi erbjuder möjlighet till psykiatriAT med upp till 3 månaders förlängd AT med tjänstgöring inom länets psykiatri. 

Sidan uppdaterades: 2016-11-17