AT-tjänst på Sunderby sjukhus
Upptagningsområde:
Ca 100 000
AT-ranking:
31
Tjänstgöringsavsnitt:

11 månader som fördelas på internmedicin och opererande spec, 3 mån psykiatri, 6 mån allmänmedicin, 1 mån valfri

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller legitimationsvillkor fastställda av Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion:

1 veckas allmän intro samt intro på varje klinik

Utbildning:

En em per vecka: AT-undervisning v1,v2 och v3, egna studier v4. Dessutom ett utbildningspaket där en veckas akutmedicinutbildning ingår. En veckas utbildning i "Katastrof och skadehandläggning i vintermiljö" samt en veckas betalda studier/auskultation inom EU för max 16000:- ingår. Kurs i Försäkringsmedicin. Två dagars AT-konferens årligen.

Forskning:

Ett forskarblock per år tillsätts. I övrigt finns det möjlighet att varva arbete och ledighet för forskning under kortare perioder.

Jourer:

Ja, nattjourer på medicin och psykiatri. Nattjoursveckor inom kirurgi.

Handledare:

Individuell handledare/ huvudavsnitt. Studierektor fungerar som huvudhandledare för hela At-tiden.

Ledighet inför AT-tenta:
Två studiedagar plus provdagen
Deltagande i AT-stämma:
Nej
Bostad:
Hjälp med att kontakta bostadsföretag. Marknaden är god med tid i bostadskö, annars mindre god centralt. Personalbostäder finns att tillgå vid behov för 3 månader.
Ersättning vid pendling:
Ja, ersättning för daglig pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyran samt veckopendling.
Medflyttarservice:
Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm
Barnomsorg:
Ja, bra samarbete med kommunen men inte alltid möjlighet att få plats i det bostadsområde där man bor
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Tor Karlsson, tor.karlsson@norrbotten.se
Telefon 0920-28 20 00

Annan kontaktperson:

AT-samordnare Ulrica Larsson Tel: 0920-28 46 73 Mobil: 070-205 29 95 E-post: ulrica.v.larsson@norrbotten.se 

Sidan uppdaterades: 2017-06-08