AT-tjänst på Piteå Älvdals sjukhus
Upptagningsområde:
Ca 60 000
AT-ranking:
21
Tjänstgöringsavsnitt:

11 mån som fördelas på internmedicin och opererande spec. 3 mån psykiatri. 6 mån allmänmedicin. 1 mån valfri

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller legitimationsvillkor fastställda av Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion:

1 vecka allmän samt introduktion på varje klinik

Utbildning:

En em /vecka. AT-undervisning v1, v2 och v 3 samt egna studier v4. Dessutom ett utbildningpaket där 1 v traumautbildning ingår. 1 veckas utbildning i ”Katastrof- och skadehandläggning i vintermiljö”. 1 v betalda studier/auskultation inom EU för max 16000:- ingår. Kurs i Försäkringsmedicin. Två dagars AT-konferens varje år.

Forskning:

Möjlighet att varva arbete och ledighet för forskning.

Jourer:

Ja, söndag till torsdag fram till kl 21.00. Beredskap till 23.00. Fredag och lördag fram till 22.00. Beredsksap till kl 24.00. Under kirurgplacering vid Sunderby sjukhus ingår nattjoursveckor.

Handledare:

Huvudhandledare är studierektor. Varje AT-läkare har dessutom en handledare för varje placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Två studiedagar plus provdag.
Deltagande i AT-stämma:
Nej
Bostad:
Personalbostäder finns möblerade från ca 3 600 kr/månad.
Ersättning vid pendling:
Ja, ersättning för daglig pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyran samt veckopendling.
Medflyttarservice:
Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm.
Barnomsorg:
Ja
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Lisa Franklin lisa.franklin@norrbotten.se 
Tel 0911-75000 vxl

Annan kontaktperson:

AT-samordnare Ulrica Larsson Tel: 0920-28 46 73 Mobil: 070-205 29 95. E-post: ulrica.v.larsson@norrbotten.se

Sidan uppdaterades: 2017-11-22