AT-tjänst på Karlstad Centralsjukhus
Upptagningsområde:
120.000
AT-ranking:
49
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader intern medicin,6 månader kirurgi, inkl ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Under medicinplaceringen finns möjlighet till 1 månads valfri placering inom länet sk utbytesmånad.

Ansökningskrav:

Läkarexamen alternativt beslutsunderlag från Socialstyrelsen.

Introduktion:

1 vecka. Två ggr per år arrangerar vi en kurs i omhändertagande av svårt sjuka patienter. I samband med akutkursen arrangeras en gemensam introduktionsträff för alla våra nya AT-läkare samt att man får introduktion på sjukhuset.

Utbildning:

Ja, som komplement till den kliniska undervisningen finns AT-föreläsningar varje onsdag eftermiddag.

Forskning:

Ja, kan diskuteras. Upp till 2 veckor/år

Jourer:

Ja

Handledare:

Ja

Ledighet inför AT-tenta:
2 dagar för inläsning plus tentamensdagen
Deltagande i AT-stämma:
Personligt val, medel från studiepotten kan utnyttjas.
Studiepott:
15 000 kr
Bostad:
Personalbostäder finns ej
Ersättning vid pendling:
Ja inom psykiatri placering i Kristinehamn och när VC ligger längre bort än 2 mil resp. 4 mil
Barnomsorg:
Kommunal
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

SYLF ordförande Emma Cako Eliasson emma.eliasson@liv.se

Annan kontaktperson:

AT -Läkarchef Mats Modin  mats.modin@liv.se

AT -Studierektor Rickard Carlhed Rickard.Carlhed@liv.se

Sidan uppdaterades: 2017-07-13