Blekingesjukhuset Karlshamn
Upptagningsområde:
cirka 60 000
AT-ranking:
27
Tjänstgöringsavsnitt:
Som AT-läkare tjänstgöra du totalt 21 månader varav 1 flexibel månad. Under sjukhusplaceringarna som totalt är 11 månader kommer du att tjänstgöra både i Karlskrona och Karlshamn. Tjänstgöringstiden i Karlskrona är 8-9 månader och i Karlshamn 2-3 månader. Fördelningen avseende sjukhusplaceringarna är: Medicin (5 ½ månader) Kirurgi (3 månader) Ortopedi (2 månader) Anestesi ( ½ månad) I slutet av din AT tillkommer en flexibel månad inom valfri verksamhet. Du som väljer att inte göra den flexibla månaden förlänger dina placeringar på medicin med 2 veckor (6 månader totalt) och anestesi med 2 veckor (1 månad totalt). Tjänstgöringarna i psykiatri (3 månader) och primärvård (6 månader) gör du antingen i östra eller västra Blekinge beroende på vilka av AT-blocken du söker. Östra Blekinge omfattar Karlskrona och Ronneby med omnejd. Västra Blekinge omfattar Karlshamn, Sölvesborg och Olofström med omnejd
Ansökningskrav:
Läkarexamen alt beslut från SoS
Introduktion:
2 veckors introduktionskurs
Utbildning:
Tid avsatt för undervisning 4 timmar/vecka. Vi är generösa med att bevilja tjänstledighet med lön och övriga förmåner för deltagande i kurser och konferenser. Alla som antas till AT-stämman beviljas tjänstledighet med lön och övriga förmåner.
Forskning:
Om lämpligt projekt finnes kan forskningsintroduktionskurs (20p) erbjudas
Jourer:
Psykiatrin:Du ingår i jourschemat efter att ha auskulterat på psykiatriska akutvårdsavdelningen. Jourtillfällena läggs ut i samråd med dig. Sjukhusplaceringarna:Du ingår i dagjourschemat. Efter inskolning får du även egna nattjourer på medicinkliniken
Handledare:
Individuell handledning (huvud-och klinikhandledare).
Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 2 läsdagar + tentadagen
Deltagande i AT-stämma:
Ledighet med resa och logi betald
Studiepott:
se under utbildning
Bostad:
Förmedlar kontakt.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Ingen organiserad
Barnomsorg:
Lätt att få dagisplats
Möjlighet att fortsätta med ST:
Ja
Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Miranda von Rosen SYLF e-post miranda.vonrosen@ltblekinge.se
Annan kontaktperson:
AT- studierektorer: Blekingesjukhuset: Erik Norén e-post: erik.noren@ltblekinge.se Primärvården: Stefan Persson e-post: stefan.persson@ltblekinge Psykiatri: Lisa Hägg e-post: lisa.hagg@ltblekinge.se Personalkonsult:Mats Magnusson e-post: mats.magnusson@ltblekinge.se
Annat:
Särskilt AT-läkarrum/bibliotek med 2 datorer finns med centralt läge på sjukhuset När det gäller sjukhusplaceringarna så förekommer tjänstgöring även på sjukhuset i Karlshamn. När det gäller primärvård- och psykiatriplaceringen så kommer man att bli placerad på en vårdcentral/klinik inom en radie av cirka 3 mil från Karlskrona.
Sidan uppdaterades: 2017-01-30