AT-tjänst på Ålands centralsjukhus
Upptagningsområde:
29.500
Tjänstgöringsavsnitt:

Introduktion 1 mån

medicin 4,5 månader

kirurgi 4,5 månader

psykiatri 3 månader

allmänmedicin 6 månader

Ansökningskrav:

Läkarexamen. Endast personer med läkarexamen från Sverige kan antas.

Introduktion:

4 veckors introduktion: 2 veckor på medicinavdelning, 2 veckor på akuten

Utbildning:

Introduktionsvecka på Uppsala Akademiska sjukhus, seminariedagar 4 st/termin med föreläsare från UAS, föreläsningar/seminarier 1-2 tim/v

Forskning:

Nej

Jourer:

Nattjoursveckor 21.30-ca 09.00 och kvällsjourer 15.30-22.00

Handledare:

Alla har handledare som är specialistkompetenta. En handledare per block.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 4 dagar
Deltagande i AT-stämma:
Ja
Studiepott:
Nej, men 2 externa kurser på sammanlagt max 7 dagar beviljas.
Bostad:
Arbetsgivaren har bostadsförmedling.
Ersättning vid pendling:
Nej, men resekostnaden är mycket låg
Medflyttarservice:
V.g.s. www.komhem.nu
Barnomsorg:
Platsgaranti finns inom barnomsorgen
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, inom allmänmedicin. Viss möjlighet inom andra specialiteter,  men omfattande ”randning” på finska eller svenska fastlandet krävs

Annan kontaktperson:

Studierektor Christian Bergman, christian.bergman@ahs.ax

Annat:

Ingångslön: 3.736 euro (motsvarar 35.782 SEK enligt valutakurs 11/8 2017).

Annons gemensam med UAS i Läkartidningen.

Sidan uppdaterades: 2017-08-11