Råd och stöd under AT


Under hela läkarkarriären kan det hända saker som gör att du kan behöva stöd och hjälp. Att bli anmäld är en sådan situation och en annan är om du riskerar att inte godkännas under AT.

Om du blir anmäld
Som medlem i Sveriges läkarförbund kan du få råd och hjälp i anmälningsärenden. Det förutsätter att du själv medverkar i processen eftersom det bara är du som kan lämna uppgifter kring vad som har inträffat.

Rådgivning för AT-läkare bild

Kollegialt nätverk
Kanske behöver du tala med någon som är väl förtrogen med läkares villkor. Då kan du vända dig till de kollegiala rådgivarna i Läkarförbundets Kollegiala nätverk. Rådgivarna är läkarkollegor, de ger inte behandling, men är till för dig när du behöver en medmänniska och utomstående samtalspartner. Läs mer om kollegialt nätverk
>  

Stöd till AT-läkare som riskerar att inte bli godkända
Handledare, studirektorer och verksamhetschefer är viktiga personer när det gäller att sätta in stödåtgärder om AT-läkare riskerar att bli underkända. Ju förr problemen uppmärksammas desto bättre.